Edukacijske usluge 

TOEFL pripremni tečaj

Pripremite se za uspješno polaganje TOEFL testa u Institutu za razvoj obrazovanja. Pripremni tečaj počinje u ponedjeljak 31. listopada!

Pripremni tečaj za GMAT
Individualni pripremni tečajevi


Kolumne
Internacionalizacija visokog obrazovanja u Hrvatskoj Agencija za mobilnost i programe EU (07.10.2015.)
Trebaju li Hrvatskoj dva nova javna sveučilišta? Ninoslav Šćukanec, Ria Bilić (18.09.2015.)
Na koji način unaprijediti sustav financijskih potpora za studente? Ninoslav Šćukanec, Institut za razvoj obrazovanja (29.01.2015.)
Ostali tekstovi
Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015