5035 Institut za razvoj obrazovanja - Međunarodni dokumenti
 

Međunarodni dokumenti

Europska unija   

Reform of universities in the framework of the Lisbon strategy
Communication from the Commission of 20 April 2005 - Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy [COM(2005) 152 final - Not published in the Official Journal]
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong
_learning/c11078_en.htm

Problem koji se u ovom dokumentu ističe je nekonkurentnost europskih sveučilišta. Europska komisija predlaže veća i raznovrsna ulaganja te sustav školarina prilagođen osjetljivim skupinama. Također ističe važnost efikasnog korištenja postojećih sredstava kako bi se povećala buduća ulaganja. Načini financiranja trebali bi biti prilagođeni tradiciji pojedinog sveučilišta i zemlje članice.

The role of universities in the Europe of knowledge
Communication from the Commission of 5 February 2003 - The role of the universities in the Europe of knowledge [COM(2003) 58 final - Not published in the Official Journal]
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learn
ing/c11067_en.htm

U ovom dokumentu također se navode problemi u konkurentnosti europskih sveučilišta. U odnosu na američka sveučilišta, europska privlače manje vrhunskih inozemnih studenata i istraživača jer ne osiguravaju jednaku kvalitetu rada. Europska komisija predlaže financiranje iz različitih izvora (privatnih donacija, pružanja usluga, školarina, stvaranja spin-off tvrtki), za razliku od potpuno javnog financiranja visokog obrazovanja. Također, kao uvjet za ekonomsku efikasnost navodi se specijalizacija sveučilišta.

European Commission: Modernising Universities
Communication of 10 May 2006 from the Commission to the Council and the European Parliament – Delivering on the modernisation agenda for universities: education, research and innovation [COM(2006) 208 final - Not published in the Official Journal].
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learn
ing/c11089_en.htm

U ovom dokumentu postavljeni su ciljevi vezani uz modernizaciju europskih sveučilišta. Plan je povećati ulaganja u istraživanje na 3% BDP-a te financiranje od strane studenata učiniti pravednijim. Financiranje sveučilišta trebalo bi biti usmjereno na rezultate te uključivati više privatnih resursa.

Europski studentski zbor     

European Students' Union: Bologna at the Finish Line (2010)
http://www.esu-online.org/resources/6068/Bologna-at-the-Finish-Line/ Dokument objavljen povodom desete godišnjice provođenja Bolonjskog procesa osvrće se na uspjehe i nedostatke provođenja tog procesa. Ističe važnost subvencioniranja visokog obrazovanja radi promicanja socijalne dimenzije te slabo definirane uvjete financiranja u pojedinim zemljama. Navodi da bi se potencijalni alternativni izvori financiranja trebali koristiti samo ako ne ograničavaju akademsku slobodu, jednak pristup visokom obrazovanju i završavanje studija.

European Students' Union: Financing of Higher Education (2005
http://www.esu-online.org/news/article/6064/88/
Financiranje visokog obrazovanja najvažniji je element koji utječe na pristup visokom obrazovanju i mogućnost uspješnog završetka studija. ESU smatra da su nužne promjene u sustavu visokog obrazovanja s ciljem rješavanja problema pokrivanja troškova studija nastalih zbog znatnog povećanja broja studenata koje nije praćeno adekvatnim povećanjem javnog financiranja visokog obrazovanja. No, rješavanje problema financiranja visokog obrazovanja ne bi smjelo utjecati na smanjenje pristupa visokom obrazovanju.

Ispis   Pošalji link

Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015