7496 Institut za razvoj obrazovanja - Značajan porast mobilnosti u visokom obrazovanju
 

Značajan porast mobilnosti u visokom obrazovanju

Autorice: Ljubica Petrović Baronica i Ivana Puljiz, Agencija za mobilnost i programe EU

Osvrt na provedbu programa Erasmus i ostalih programa visokoškolske mobilnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU

Erasmus, najveći europski program visokoškolske mobilnosti, ulazi u 26. godinu uspješne provedbe na europskoj razini. Prigoda je to da se osvrnemo na njegov ukupni dosadašnji obuhvat, a posebice na trendove na koje ukazuje provedba programa Erasmus i ostalih ključnih programa visokoškolske mobilnosti u Hrvatskoj.

Republika Hrvatska 2011. godine punopravno je pristupila najvećem europskom programu u području obrazovanja – Programu za cjeloživotno učenje, a čiji je sastavni dio Erasmus – program namijenjen studiranju i studentskoj stručnoj praksi u 32 europske zemlje, te stručnoj praksi i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim učilištima. Punopravnim ulaskom u Program za cjeloživotno učenje od 2011. godine u Hrvatskoj započinje razdoblje masovne mobilnosti u sustavu obrazovanja, a poglavito visokog obrazovanja – i to ne samo odlazne mobilnosti već i uvelike povećane dolazne mobilnosti stranih studenata.

Zahvaljujući programu Erasmus oko 220 000 studenata iz 33 zemlje svake godine provede dio studija na studijskom boravku ili stručnoj praksi u inozemstvu. Osim studenata, godišnje oko 40 000 članova nastavnog i nenastavnog osoblja ostvari mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja ili održavanja nastave. Kroz ove aktivnosti program Erasmus nastoji stvoriti Europski prostor visokog obrazovanja, potaknuti inovaciju u visokom obrazovanju, unaprijediti kvalitetu mobilnosti i povećati broj studenata i (ne)nastavnog osoblja koje odlazi na mobilnost. Kroz Erasmus projekte povećava se i kvaliteta suradnje između visokih učilišta i poduzeća, a mobilnost između partnerskih ustanova utječe na povećanje transparentnosti i kompatibilnosti kvalifikacija u visokom obrazovanju.

U 25 godina provođenja programa gotovo 3 milijuna studenata otišlo je na mobilnost u neku europsku zemlju. U Republici Hrvatskoj program Erasmus provodi se od 2009. godine i bilježi najveći porast u Europi u broju studenata koji odlaze na mobilnost. Oko 3 000 studenata iz RH iskoristilo je mogućnost odlaska na studij ili stručnu praksu, a „profil“ prosječnog Erasmus studenta, dobiven na temelju podataka za akad. god. 2010./2011., izgleda ovako: dvadesetpetogodišnja studentica društvenih znanosti s mjesečnom potporom od 282,50 EUR provela je 5,1 mjeseci na studijskom boravku u Austriji gdje je ostvarila 24 ECTS boda. Uz Austriju, najpopularnije zemlje za studente iz RH su Italija, Njemačka, Slovenija i Španjolska.

Od 2011./2012. godine strani studenti iz Europe dolaze na Erasmus mobilnost u Hrvatsku. Te ih je godine na visokim učilištima boravilo oko 330 dok je isti broj dolaznih mobilnosti ostvaren već u prvom semestru akad. god. 2012./2013. Najviše Erasmus studenata dolazi iz Poljske, Španjolske, Francuske, Njemačke i Slovenije, a tipični Erasmus student je dvadesettrogodišnja studentica iz Poljske koja u Hrvatskoj studira ekonomiju. U svrhu njihove čim bolje pripreme za dolazak i neophodnog informiranja Agencija je u suradnji s nizom partnera, među kojima posebno izdvajamo Institut za razvoj obrazovanja, pokrenula portal www.studyincroatia.hr.

Prije punopravnog ulaska u Program za cjeloživotno učenje Hrvatska je imala vrlo nizak postotak studenata koji su sudjelovali u kraćim programima međunarodne mobilnosti. Prema podacima međunarodnog istraživanja EUROSTUDENT, Hrvatska je tako u akademskoj godini 2009./2010. imala svega 2% studenata (oko 3.000) s iskustvom kraćeg studiranja u inozemstvu. U brojku od 3.000 studenata spada i kvota od 284 odlazna studenta ostvarena unutar posebnog programa bilateralne mobilnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koji je bio osmišljen kao priprema za Erasmus. Ako brojci od 3.000 mobilnih studenata na nacionalnoj razini pridodamo procjenu porasta broja studenata u okviru Erasmusa do kraja akademske godine 2013./2014. – a pretpostavimo da mobilnost unutar ostatka istraživanjem obuhvaćenih programa stagnira - onda procjenjujemo da će ukupan broj mobilnih studenata u akademskoj godini 2013./2014. iznositi oko 4150 studenata, a što predstavlja značajan porast od čak 38 % na nacionalnoj razini u odnosu na akademsku godinu 2009./2010.

Broj studentskih mobilnosti u okviru ostalih programa visokoškolske mobilnosti koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU zadnjih nekoliko godina bilježi blag porast. Riječ je programu CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) unutar kojeg Republika Hrvatska godišnje raspolaže s 550 mjeseci mobilnosti za studente i nastavnike. Agencija također provodi programe mobilnosti temeljem 29 bilateralnih programa visokoškolske suradnje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U okviru tih bilateralnih razmjena Hrvatska raspolaže s 500 mjeseci stipendija namijenjenih studentima, nastavnicima i istraživačima, te preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama.

Imajući u vidu iznimno nisku stopu visokoškolske mobilnosti u Hrvatskoj u posljednjoj dekadi, iznimno je poticajno što Erasmus Hrvatskoj donosi zamjetan porast studentske mobilnosti dok i ostali ključni programi mobilnosti bilježe umjeren rast.

Dodatne informacije o spomenutim programima i brojnim drugim mogućnostima obrazovanja, usavršavanja i projektne suradnje u međunarodnom kontekstu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, www.mobilnost.hr.

Programi visokoškolske mobilnosti AMPEU-a
Brojčani pokazatelji

 

Ispis

Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015