2752 Institut za razvoj obrazovanja - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Kategorija vijesti:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
Tekst Nacrta prijedloga Zakona objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva te se time otvara javna rasprava.
Pozivamo svu zainteresiranu javnost i dionike sustava da se aktivno uključe u javnu raspravu o predloženim izmjenama i dopunama Zakona te da svoja mišljenja, dopune i prijedloge šalju na adresu zasnas@mzos.hr.
Trajanje javne rasprave predviđa se do 12. svibnja 2012.

Datum objave: 27.04.2012

Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ispis   Pošalji link

Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015