767 Institut za razvoj obrazovanja - Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta?
 

Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta?

Zagreb, 13.03.2017.

Kampanja QUALITYWATCH promovira inovativan pristup razvoju kulture kvalitete u visokom obrazovanju i najavljuje zanimljive okrugle stolove u Osijeku i Zagrebu 

„U svrhu veće transparentnosti i objedinjavanja podataka o kvaliteti visokog obrazovanja preporučamo pokretanje jedinstvene nacionalne baze za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Kako bi se to postiglo potrebno je definirati strateške ciljeve za prikupljanje podataka u visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na ciljeve koji se odnose na prikupljanje podataka o kvaliteti visokog obrazovanja. Važno je uspostaviti koordinaciju nadležnih javnih tijela u svrhu definiranja vrste podataka koji se prikupljaju i postupaka njihova prikupljanja te na temelju toga integrirati podatke o kvaliteti visokog obrazovanja. Time bi se izbjeglo moguće dupliranje aktivnosti. U novu nacionalnu bazu važno je uključiti što je više moguće javno dostupnih podataka kako bi se reduciralo prikupljanje podataka dodatnim upitnicima“ – ovom preporukom proizašlom iz projekta QUALITYWATCH Institut za razvoj obrazovanja (IRO) najavljuje seriju javnih konzultacija u okviru istoimene kampanje. 

O tome kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta raspravljat će se na javnim okruglim stolovima 14.03.2017. u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku i 16.03.2017. u Kući Europe u Zagrebu u periodu od 9h do 13h. Za sudjelovanje na okruglom stolu u Zagrebu možete se prijaviti putem poveznice

Okrugli stolovi su dio kampanje i projekta „QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj” kojeg je financirala Europska unija u okviru programa IPA i kojim je upravljao Institut za razvoj obrazovanja (IRO).

Detaljnije informacije možete saznati u priopćenju za javnost.

Ispis

Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015